Úvery pre začínajúcich podnikateľov

martaposemuckel / Pixabay

Začínajúci podnikatelia to nemajú ľahké, zvlášť nie na Slovensku. Mimo dobrého nápadu, chuti a odhodlania totiž k fungujúcemu podniku je bytostne potrebný i dostatočný kapitál, ktorý zaručuje, že sa celý sen o fungujúcej firme nerozplynie ešte skôr ako vôbec daná firma začne na trhu aktívne pôsobiť. Jedným zo spôsobov ako získať potrebný kapitál k podnikaniu sú aj úvery pre začínajúcich podnikateľov, ktoré je možné získať v bankových i nebankových inštitúciách, ale dokonca i vďaka jednej štátnej agentúre.

Úvery pre začínajúcich podnikateľov od štátu

V prípade, že podnikáte, ako prvú inštitúciu poskytujúcu úvery pre podnikateľov by ste mali osloviť štátnu agentúru pre rozvoj podnikania, ktorá dnes pôsobí pod menom Slovak Business Agency (SBA). Tá v súčasnosti poskytuje úvery pre živnostníkov a malé firmy v rozmedzí 2 500 eur až 50 000 eur s tým, že samotná spoločnosť, ktorá žiada o tento úver musí spĺňať niekoľko prísnych kritérií, ktoré majú charakterizovať to, či ide o malú, respektíve stredne-malú firmu alebo firmu, ktorá by podľa pravidiel SBA nemala mat nárok na poskytnutie mikropôžičky. Konkrétne k získaniu úveru od SBA musí firma mať maximálne 50 zamestnancov a jej celkový ročný obrat nesmie prekročiť hranicu 10 000 000 eur. Takúto podmienku s veľkou pravdepodobnosťou bez väčších problémov splní asi väčšina začínajúcich podnikateľov, ktorých tak zaujme viac informácia, že takýto úver je nutné splatiť v rozmedzí 6 mesiacov až 4 rokov, pričom odklad splátok istiny môže byť maximálne 6 mesiacov.

Úvery pre začínajúcich podnikateľov prostredníctvom štátnej agentúry SBA môžete získať tak, že o úver požiadate pomocou formuláru, ktorý nájdete priamo na stránke SBA. Je nutné podotknúť, že k úveru je potrebná istá zábezpeka, ktorej rozsah a formu určí samotná SBA s prihliadnutím na rizikovosť Podnikateľského plánu, výšku úveru a vašu schopnosť splácať úver.

Tipy na pôžičku:  Pôžičky na podnikanie i pre začínajúce firmy a malých živnostníkov

Osloviť môžete i banky alebo nebankové subjekty

V prípade, že máte aspoň 6-mesačnú alebo ročnú podnikateľskú históriu, osloviť môžete i vybrané bankové subjekty, ktoré na rozdiel od SBA nekladú žiadne podmienky na výšku obratu a počet zamestnancov spoločnosti. Okrem toho bankové subjekty ako VUB, Tatra banka alebo ČSOB, ktoré sú na tomto poly veľmi aktívne na rozdiel od štátnej agentúry poskytujú i úvery pre začínajúcich podnikateľov na základe zábezpeky, s ktorou je schopný potencionálny dlžník veriteľovi ručiť. Okrem toho, banky poskytujú úvery na podnikanie na podstatne dlhšie splátkové obdobie, čo v konečnom dôsledku znamená i to, že si môžete výšku splátky rozložiť na nižšie mesačné splátky.

Bežné sú i nebankové úvery pre začínajúcich podnikateľov. Konkrétne napríklad spoločnosť Profi Credit v súčasnosti poskytuje dva typy pôžičiek určených prevažne pre živnostníkov a malé firmy a to tzv. Biznis štart určený pre podnikateľov s polročnou históriou a Biznis Odmena, ktorý je určený pre podnikateľov, ktorí podnikajú aspoň 12 mesiacov. V prvom prípade je výška pôžičky 100 až 1500 eur, zatiaľ čo v druhom prípade si môžete požičať od 1 000 až do 6 000 EUR.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *