Hypotekárny úver pre mladých – podmienky

Hypotekárny úver pre mladých patrí dlhodobo medzi najvýhodnejšie produkty na bankovom trhu. Tento špecifický úver je určený, ako je možné bádať podľa názvu, výhradne pre klientov, ktorí majú vek od 18 do 35 rokov. Aké sú však ostatné podmienky pre poskytnutie tohto úveru a do akej výšky môžete reálne získať hypotéku so štátnym príspevkom?

Hypotekárny úver pre mladých – podmienky pre jeho poskytnutie

Hypotekárny úver pre mladých je špeciálne zvýhodneným typom úveru, ktorý je dostupný pre žiadateľov vo veku 18 až 35 rokov, pričom v prípade dvojice je nutné, aby toto kritérium spĺňali obaja žiadatelia. Neexistuje teda prípad, keď štát schváli príspevok dvojici, v ktorej toto kritérium spĺňa len jeden žiadateľ.

Ďalšou podmienkou, ktorú je nutné spĺňať, aby vám štát udelil príspevok na zvýhodnenie úrokovej sadzby, je maximálna výška mesačnej nominálnej mzdy. Tá v prípade jedného žiadateľa nesmie prekročiť výšku 1,3 násobku priemernej mzdy Slovenskej republiky, v prípadne dvojice je nutné, aby celková výšky priemernej mzdy nepresahovala výšku 2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy národného hospodárstva SR.

Samozrejmosťou sú aj kritéria, ktoré je nutné spĺňať pre udelenie bežného hypotekárneho úveru. Konkrétne každá banka vyžaduje od svojich klientov určitý minimálny príjem, ktorý v súčasnosti predstavuje cca 350 EUR na jedného žiadateľa. Podmienkou je mimo iného i dokladovanie tohto príjmu, ďalej čistý register dlžníkov, trvalé bydlisko v SR, štátne občianstvo Slovenskej republiky a pochopiteľne i ručenie úveru nehnuteľnosťou.

Tipy na pôžičku:  Porovnanie úverov v bankách - aké úvery môžete žiadať v banke?

Hypotekárny úver pre mladých – podmienky. Kto ich konkrétne poskytuje?

Hypotekárny úver pre mladých – podmienky je produkt dostupný výhradne vo vybraných bankových subjektoch. Ide v podstate o bežnú hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, ktorá je zvýhodnená lepšou úrokovou sadzbou. Konkrétne vďaka štátu môžete získať až celkovo 3 percentnú pomoc na skrátenie výšky úroku, ktorá platí po dobu maximálne 5 rokov. Po uplynutí tejto doby vám automaticky zaniká právo na poberanie tohto príspevku a zo zvýhodnenej hypotéky sa tak stáva bežný úver so zabezpečením nehnuteľnosti. Z toho dôvodu je vhodné v súčasnej dobe zvážiť čo najdlhšiu fixáciu úrokovej sadzby.

Konkrétne hypotekárny úver pre mladých môžete žiadať vo VUB banke, Slovenskej sporiteľni, ČSOB, UniCredit Bank alebo Tatra banke. Všetky tieto banky poskytujú hypotekárny úver pre mladých – podmienky maximálne do výšky 50 000 EUR a aj to len do výšky 70% z ceny nehnuteľnosti. Zostávajúce finančné prostriedky je preto nutnú buď pokryť z vlastných peňažných prostriedkov alebo prostredníctvom využitia bežného hypoúveru.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *