Úver pre študentov – kto ich poskytuje a za akých podmienok?

Úver pre študentov je úverový produkt určený výhradne pre študentov vysokých škôl a v istých prípadoch i študentov stredných škôl. Je poskytovaný bankami, nebankovými subjektmi a taktiež i štátnou agentúrou pre podporu vzdelávania. Ktoré úvery pre študentov sú tie najvýhodnejšie a do akej výšky môžete o ne

Sú úvery na zmenku bezpečné a kto ich poskytuje?

Úvery na zmenku sú špecifickým typom pôžičky, ktoré sú pre fyzické osoby bežne dostupný v prevažnej miere len v nebankových subjektoch a u súkromných osobách. Banky síce úvery na zmenku poskytujú, ale vo väčšine prípadov sa jedná o pôžičky pre podnikateľov a firmy, ktoré sú poskytované