Hypotekárne úvery pre mladých – kto ich poskytuje

Merio / Pixabay

Hypotekárne úvery pre mladých predstavujú špecifický typ úverov so zabezpečením nehnuteľnosti, ktoré sú zvýhodnené lepšou úrokovou sadzbou v porovnaní s bežnými hypotékami. Je to dôsledok poskytnutia príspevku zo strany štátu, ktorý je určený len mladým ľudom, ktorí spĺňajú určité kritéria pre udelenie tohto príspevku. Aké konkrétne podmienky a do akej výšky sú poskytované hypotekárne úvery pre mladých?

Hypotekárne úvery pre mladých len pre ľudí vo veku od 18 do 35 rokov

Hypoúvery pre mladých sú poskytované výhradne len žiadateľom, ktorí majú od 18 do 35 rokov, pričom toto kritérium musia spĺňať obaja žiadatelia o úver za predpokladu, ak o úver žiada dvojica. V prípade jednotlivca je pochopiteľne nutné, aby tento limit spĺňať. Mimo vekové obmedzenia sú však hypotekárne úvery pre mladých dostupné vybraným klientom i na základe výšku mesačnej mzdy. Tá konkrétne nesmie presahovať hranicu 1,3 násobku priemernej mzdy národného hospodárstva SR v prípade jednotlivca, zatiaľ čo v prípade dvojice je nutné, aby celková výška mzdy nepresiahla hranicu 2,6 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Mimo kritérií pre udelenie štátneho príspevku je pochopiteľne nutné splniť požiadavky pre udelenie bežného hypotekárneho úveru, a to minimálnu výšku mzdy (v súčasnosti cca 350 EUR na osobu), nutnosť mať trvalé bydlisko v SR, štátne občianstvo Slovenskej republiky, čistý register dlžníkov a pochopiteľne je nutné k udeleniu úveru ručiť hypoúver nehnuteľnosťou.

Tipy na pôžičku:  Dostupný úver na byt

Hypotekárne úvery pre mladých sú poskytované v obmedzenej výške

Príspevok na zníženie úrokovej sadzby zo strany štátu je poskytovaný len na úvery do výšky 50 000 EUR a taktiež len na úvery v maximálnej výške 70% z ceny nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zábezpeka samotného úveru. V prípade, ak nemáte nešetrné vlastné finančné prostriedky na pokrytie zostávajúcich 30%, môžete túto medzeru vyplniť tak, že si jednoducho vezmete hypotekárny úver bez príspevku zo strany štátu. Je nutné však podotknúť, že štátny príspevok platí len po dobu prvých piatich rokov splácania a po uplynutí tejto doby si úroky klient hradí úplne sám bez akejkoľvek pomoci zo strany štátu alebo banky.

Hypotekárne úvery pre mladých sú dostupné výhradne len v bankách

Hypotekárne úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou sú dostupné len vo vybraných bankových subjektoch. Konkrétne ide napríklad o VUB banku, Slovenskú sporiteľňu, ČSOB, Tatra banku, UniCredit Bank alebo Prima banku.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *