Úver pre študentov – kto ich poskytuje a za akých podmienok?

Wokandapix / Pixabay

Úver pre študentov je úverový produkt určený výhradne pre študentov vysokých škôl a v istých prípadoch i študentov stredných škôl. Je poskytovaný bankami, nebankovými subjektmi a taktiež i štátnou agentúrou pre podporu vzdelávania. Ktoré úvery pre študentov sú tie najvýhodnejšie a do akej výšky môžete o ne žiadať?

Úver pre študentov od štátu

Ako prvého by ste o výhodný úver pre študentov mali požiadať štát. Ten prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania (FNPV) poskytuje všetkým študentom denného a externého štúdia VŠ výhodné úvery s úrokovou sadzbou vo výške 3% p.a. a s možnosťou splácania pôžičky až po ukončení štúdia. Výška pôžičky sa líši od stupňa štúdia, keď si študenti I. a II. stupňa môžu požičať maximálne 2 500 EUR a študenti III. stupňa VŠ až 5 000 EUR.

Úver pre študentov od Fondu na podporu vzdelávania je poskytovaný aj študentom, ktorí nemajú stály príjem, pričom k pôžičke je nutné ručiť osobou, ktorá stály príjem má (napríklad rodič). Lehota splatnosti je 10 rokov. O pôžičku je nutné požiadať na začiatku daného akademického roku.

Bankový úver pre študentov, ktorí nemajú stály príjem

Rovnako ako FNPV, tak i banky poskytujú všetkým študentom denného a externého štúdia na Slovensku a v zahraničí úvery bez toho, aby mali stály príjem. Na rozdiel od štátu však banky ponúkajú študentom možnosť využitia ručenia nie len vo forme ručenia druhou osobou, ale i vo forme tzv. blankozmenky. V súčasnosti na našom trhu poskytujú úver pre študentov napríklad tieto banky:

Slovenská sporiteľňa patrí medzi najštedrejšie banky, čo sa týka výšky pôžičky pre študentov (od 1 000 do 8 500 EUR). Úroková sadzba však už nie je tak atraktívna ako jej výška, keďže v súčasnosti SLSP poskytuje úver pre všetkých študentov s úrokovou sadzbou 8,50 %, pričom si však banka neúčtuje žiadne poplatky za poskytnutie pôžičky, ani za jej predčasné splatenie a mimoriadne splátky. Úver je poskytovaný bez dokladovania bez účelu, takže je len na samotnom študentovi na čo konkrétne finančné prostriedky použije. Lehota splatnosti je 8 rokov.

Tipy na pôžičku:  Dostupné úvery na čokoľvek

UniCredit Bank je ďalším bankovým subjektom, ktorý poskytuje mimo iného i úver pre študentov. Konkrétne si môžete ako študent denného štúdia VŠ akreditovanej na Slovensku požičať 650 až 10 000 EUR. K žiadosti o úver vám postačí len doklad totožnosti, index a potvrdenie o návšteve školy a taktiež i prítomnosť jedného rodiča, ktorý je chápaný ako ručiteľ. Úver je možné splácať až po dobu 5 rokov, pričom študent môže požiadať o odklad splátok istiny až o 5 rokov, počas ktorých spláca len úroky, ktoré by mali vo väčšine prípadov tvoriť len niekoľko € mesačne.

OTP banka poskytuje úver pre študentov s najnižšou úrokovou sadzbou na trhu a to konkrétne vo výške 4,90 % pričom študent si môže požiadať o úver v rozsahu 700 až 6 700 EUR. Miernou nevýhodou je však to, že o úver môžu žiadať výhradne len študenti, ktorí navštevujú minimálne druhý ročník VŠ. Doba splatnosti úveru je maximálne 10 rokov od poskytnutia úveru.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *