Najvýhodnejšia hypotéka pre mladých – kde môžete o ňu požiadať?

ErikaWittlieb / Pixabay

Hypotéky pre mladých patria dlhodobo k najvýhodnejším bankovým produktom na trhu vôbec. Ide o špeciálny hypotekárny úver určený výhradne pre mladých ľudí vo veku 18 až 35 rokov, ktorí majú možnosť využiť štátny a bankový príspevok a to až po dobu 5 rokov. Najvýhodnejšia hypotéka pre mladých je tak vo svojej podstate hypotekárny úver, ktorý je zvýhodnený práve o tento štátny príspevok. Akú sú podmienky pre jeho získanie a kto ho konkrétne poskytuje?

Najvýhodnejšia hypotéka pre mladých – podmienky pre získanie

K tomu, aby ste mohli získať hypotéku pre mladých musíte spĺňať niekoľko dôležitých podmienok. Tou najpodstatnejšou je vekové kritérium, ktoré jasne určuje, že tento hypotekárny úver je určený výhradne pre ľudí vo veku od 18 do 35 rokov. V prípade dvojice túto podmienku musia spĺňať obaja žiadatelia.

Okrem veku je nemenej dôležitou podmienkou pre udelenie tohto úveru i kritérium určujúce maximálnu výšku príjmov jednotlivca alebo dvojice. V prípade jednotlivca nesmie výška mesačného zárobku prekročiť hranicu 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve, zatiaľ čo v prípade páru je maximálna hranica stanovená na hranici 2,6 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy.

Medzi ďalšie podmienky pre získanie tohto úveru patrí samozrejme minimálna výška príjmu potrebná pre schváleniu hypotéky a to v súčasnosti približne cca 350 EUR na jedného žiadateľa, ďalej čistý register dlžníkov, trvalé bydlisko v SR a samozrejme i štátne občianstvo SR.

Tipy na pôžičku:  Oplatí sa dnes refinancovanie hypotéky?

Do akej výšky je poskytovaná najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

Najvýhodnejšia hypotéka pre mladých je poskytovaná v obmedzenej výške a to 50 000 EUR. To znamená, že banka vám poskytne hypotéku so štátnym a bankovým príspevkom maximálne do tejto výšky. Ak teda si potrebujete požičať napríklad 75 000 EUR, banka vám jednoducho poskytne hypotéku s príspevkom vo výške 50 000 EUR a k nej vám poskytne bežný hypotekárny úver vo výške 25 000 EUR, ktorý je však poskytovaný pochopiteľne bez príspevku.  Nutné je však podotknúť, že hypotéka pre mladých je poskytovaná maximálne do 70% hodnoty nehnuteľnosti, čo v praxi znamená, že zostávajúcich 30% budete musieť pokryť buď z vlastných zdrojov alebo s využitím iného hypotekárneho úveru.

Kto poskytuje hypotéky pre mladých?

Medzi poskytovateľov hypotéky pre mladých patrí na našom trhu niekoľko bánk. Konkrétne ide napríklad o VUB banku, ktorá poskytuje najvýhodnejšou hypotéku pre mladých s lehotou splatnosti až 30 rokov, ďalej ide napríklad o Slovenskú sporiteľňu, Prima banku, ČSOB banku alebo UniCredit bank.

V prípade, ak sa rozhodnete pre hypotéku z niektorej banky, v súčasnej dobe dbajte predovšetkým na dĺžku fixácie, keďže momentálne rekordne nízke úrokové sadzby budú možno o pár rokov minulosťou. Preto odporúčame fixáciu úrokov na čo najdlhšie obdobie.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *