Dostupné a výhodné úvery na podnikanie

Úvery na podnikanie predstavujú jedny z najviac využívaných typov pôžičiek na trhu, ktoré využívajú nie len veľké a zabehnuté firmy, ale taktiež aj malí alebo dokonca začínajúci podnikatelia. Predovšetkým začínajúci podnikatelia neraz trpia nedostatkom finančného kapitálu, čo sa veľká časť z nich snaží riešiť práve úverom na podnikanie. Aké sú však dostupné možnosti pre začínajúcich, menších alebo stredných podnikateľov, ktorí ešte stále tvoria väčšinový podiel zo všetkých podnikov?

Úvery na podnikanie od štátu

I keď podnikateľské prostredie na Slovensku nie je úplne ideálne, i štát sa snaží začínajúcim , či malým podnikateľom do istej miery pomôcť i poskytnutím výhodných a dostupných úverov na podnikanie. Konkrétne od štátu môžete úvery na podnikanie získať prostredníctvom štátnej agentúry SBA (Slovak Business Agency), ktorá poskytuje úvery na podnikanie vo forme mikropôžičkového programu určeného pre firmy s obratom maximálne 10 miliónov eur a 50 stálymi zamestnancami.

Výška úveru od SBA v súčasnosti nepresahuje hranicu 50 000 Eur, čo v podstate len odzrkadľuje to, že tento úver je určený predovšetkým pre malé, či začínajúce podniky, respektíve pre SZČO. Netreba zabúdať na fakt, že úver v celej jeho výške môže byť použitý len výhradne na podnikateľské aktivity, ktoré samotná SBA konkrétne vymedzuje. Doba splatnosti úveru môže byť od 6 mesiacov až do 4 rokov s možnosťou odkladu maximálne o 6 mesiacov.

Úvery na podnikanie poskytujú aj bankové subjekty

  • VÚB banka poskytuje úvery na podnikanie výhradne len firmám s históriou a to v rôznej výške v závislosti od konkrétneho typu úveru. Najbežnejší z nich e tzv. Profiúver, ktorý je dostupný vo výške od 3 000 Eur do 170 000 EUR, pričom klient nemá povinnosť banke preukazovať účel použitia pôžičky. Nárok na tento úver majú právnické, ale aj fyzické osoby (podnikateľ), ktoré sú alebo alebo ešte nie sú klientmi banke. Už existujúci klienti môžu pôžičku získať po jeden ročnej nepretržitej podnikateľskej aktivite, zatiaľ čo nový až po 2 ukončených účtovných obdobiach. K poskytnutiu úveru je nutná bankozmenka podpísaná majiteľmi spoločnosti.
  • Slovenská sporiteľňa poskytuje veľmi dobre dostupné účelové, ale aj bezúčelové úvery na podnikanie klientom s obratom do 1 milióna Eur a to až do výšky 50 000 Eur. Takýto úver je dostupný nie len stálym, ale aj novým klientom, ktorí môžu využiť zabezpečené, ale aj nezabezpečené úvery. Lehota splatnosti je v prípade ručenia nehnuteľnosťou až do 12 rokov i v prípade bezúčelového, zatiaľ čo v prípade nezabezpečenia nehnuteľnosťou môže splácať úver len maximálne 5 rokov.
  • Medzi ďalšie bankové subjekty poskytujúce úvery na podnikanie patrí aj Tatra banka alebo ČSOB, ktoré poskytujú úvery na podnikanie v rôznej výške v závislosti od konkrétneho využitia úveru, od ročného obratu spoločnosti, počtu zamestnancov a samozrejme aj v závislosti od schopnosti ručenia spoločnosti za daný úver.
Tipy na pôžičku:  Úver pre študentov - kto ich poskytuje a za akých podmienok?

Úvery na podnikanie z Profi Creditu

Trh s podnikateľskými úvermi nie je len doménou bánk a SBA. V prípade, že podnikáte, i vy máte možnosť využiť úvery na podnikanie z niektorej nebankovej spoločnosti. Pomerne bežným úverom na podnikanie je ten zo spoločnosti Profi Credit, ktorý je dostupný v dvoch formách.

Prvým typom úveru na podnikanie od spoločnosti Profi Credit je Biznis Štart. Ten je určený predovšetkým pre začínajúcich podnikateľov, ktorí podnikajú aspoň 6 mesiacov a ich hrubý ročný príjem je max 5 000 Eur. Úver až do výšky 1 500 Eur je dostupný bez poplatku za poskytnutiu a s lehotou splatnosti 3 až 12 mesiacov.

Biznis Odmena, ktorá predstavuje úver určený pre podniky alebo SZČO s dlhšou históriou je dostupná až do výšky 6 000 Eur s lehotou splatnosti 12 až 48 mesiacov. Tento úver je určený výhradne len firmám, ktoré majú hrubý ročný príjem 5 000 Eur a viac.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *